Stichting TOT is...

TOT (Tolk van Ontwikkeling en Talent) is een stichting voor de publieke sector. TOT draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van (persoonlijk) leiderschap in de publieke sector. TOT gelooft dat organisaties die willen groeien, veranderen of verbeteren, mensen nodig hebben die zich willen en kunnen ontwikkelen. TOT ondersteunt mensen en organisaties in die ontwikkeling.

TOT staat onder toezicht vanuit de publieke sector en heeft geen winstoogmerk. De leden van de Raad van Toezicht staan door hun werk midden in de maatschappij en dragen de ontwikkeling van mensen een warm hart toe. Meer over onze Raad van Toezicht vindt u hier.

Stichting TOT werkt met…

Stichting TOT werkt voor en met organisaties die verandering toejuichen, die willen werken aan maatschappelijke vraagstukken en die bovenal oog hebben voor hun mensen. Deze organisaties passen dit al toe of willen de stap zetten. En zijn dan op zoek naar hoe dat moet. Samen met die organisaties kijkt TOT naar wat nodig is en hoe dat zo effectief mogelijk te bereiken.

Stichting TOT gelooft in…

Directeur Mirka Hirsch: “Ik geloof dat oplossingen die alleen op kennis en eerdere ervaringen gebaseerd zijn, onvoldoende opbrengen bij de complexe uitdagingen waar de publieke sector voor staat. Denk alleen al aan alle vraagstukken die voortvloeien uit bijvoorbeeld de decentralisaties of vraagstukken als diversiteit in een organisatie. Oplossingen die wél werken worden ontwikkeld met de mensen die dit aangaat en in maatwerk afgestemd op wat er nodig is. Dit vraagt flexibiliteit van mensen om zich steeds aan te passen aan een nieuwe context. Dit vraagt ook om leiders die verbinding maken met de mensen om hen heen, die durven leren van fouten en reflecteren op zichzelf. Daarin kan Stichting TOT helpen door een spiegel voor te houden. Dat is dan ook wat wij doen.”

Stichting TOT doet…

Stichting TOT werkt vanuit de passie om naar de unieke kwaliteiten van ieder mens te kijken en te zoeken naar de volgende stap. Daarom levert TOT maatwerk met aandacht voor de mens en de organisatie. Voorbeelden van wat TOT voor anderen heeft betekend zijn:

Kijk vooral ook bij de testimonials.

Stichting TOT heeft expertise in…

TOT heeft ervaring met het voorhouden van een spiegel, het observeren, dingen scherp terug geven en het ontwikkelen en in hun kracht zetten van mensen. Ook de mensen van TOT leren daarbij elke dag iets nieuws, over de mensen waarmee zij werken, leiderschap en zichzelf.

TOT werkt bewust niet met vooropgestelde oplossingen maar altijd met maatwerk, passend bij de aanvrager. Op deze manier is het werk zo veel mogelijk toegespitst en ondersteunt TOT de mensen en organisaties optimaal in hun ontwikkeling.

Wat kunnen we voor jou doen?

Mocht u willen weten, wat TOT voor uw organisatie kan betekenen? U kunt ons bereiken op 070 3922130 of door een mail te sturen naar Mirka via mirkahirsch@stichting-tot.nl.

Adres
Herengracht 18
2511 EH  Den Haag

Voor meer informatie:
070 392 21 30
mirkahirsch@stichting-tot.nl